close
تبلیغات در اینترنت
اس ام اس فاز افسردگی اندوهگین
loading...

تبادل لینک رایگان

اس ام اس فاز افسردگی اندوهگین اس ام اس فاز افسردگی اندوهگین اس ام اس هاي خوشگل و اخیر غمگین برای دلشکسته ها و کسانی که شکست عشقی خورده اند و طعم بی وفایی را حس کرده اند. حسرتیعنی رو به رویم نشسته اي و باز خیسی چشمانم راآن دستمال خشک بی احساس پاک کند....اس ام اس افسردگی ﺍﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻧﮕﯿﺮﻩﺧﻮﺩﺷﻮ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﺪﻩ....اس ام اس افسردگی اخیر همه ي وقت از آمدن ن بر سر کلمات می ترسیدمن داشتن تون بودن تون ماندن توکاش اینبار حداقل دل واژه برایم می سوخت و خبری میداد از ن رفتن…

اس ام اس فاز افسردگی اندوهگین

Modir بازدید : 60 جمعه 19 خرداد 1396 : 21:59 نظرات ()

اس ام اس فاز افسردگی اندوهگین

 • اس ام اس فاز افسردگی اندوهگین

  اس ام اس هاي خوشگل و اخیر غمگین برای دلشکسته ها و کسانی که شکست عشقی خورده اند و طعم بی وفایی را حس کرده اند.

  حسرت
  یعنی رو به رویم نشسته اي و باز خیسی چشمانم را
  آن دستمال خشک بی احساس پاک کند
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی
  ﺍﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ
  ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻧﮕﯿﺮﻩ
  ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﺪﻩ
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی اخیر
  همه ي وقت از آمدن ن بر سر کلمات می ترسیدم
  ن داشتن تو
  ن بودن تو
  ن ماندن تو
  کاش اینبار حداقل دل واژه برایم می سوخت و خبری میداد از ن رفتن تو
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی غمگین
  من آخر هر جمله ناتمامم سه نقطه می‌گذارم
  یک نقطه اش اشک هست
  نقطه بعدی دردی که دلم را می سوزاند
  نقطه آخر زخمی می‌شود و بر جانم باقی می‌ماند
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی شدید
  مجنون همه ي وقت مردنیست
  گاهی مجنون دخترکی تنهاست
  که زمانی لیلی کسى بود
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس هاي افسردگی
  ﭼﻪ ﭘﺮ ﺟﺮﺃﺕ

  ﻣﻐﺮﻭﺭ
  ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺕ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﺍﺯ ﺗﻪ
  ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭی
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی اخیر
  چگونه پیدایت کنم ؟
  وقتی به یاد نمی آورم
  چگونه گمت کرده ام
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی
  خدایا
  از این به بعد به مخلوقاتت
  یه مترجم ضمیمه کن
  این جا هیچکس هیچکس را نمی فهمد
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی غمگین
  ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻧﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺏ
  ﺍﺷﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺁﺏ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﻮﺭ ﻧﯿﺴﺖ
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی شدید
  ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ
  ﺑﻪ ﻋﻤﺪ
  ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ
  ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ
  ﺣﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻧﺠﯿﺪﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی 
  این روز ها نبودنت بودنم را زیر سوال برده
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی غمگین
  کنار برکه دلم نشستم و نیامدی
  دوباره در سکوت خود شکستم و نیامدی
  سوال کردم از خدا نشانه ي منزل ي تورا
  سکوت کرد و در سکوت نشستم و نیامدی
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی شدید
  اى کاش لمس کردن تیغ با رگ هایم گناه نداشت
  مى توانستم با تیغ رگ هایم را نوازش کنم
  تا از این تنهایی رها مى شدم و به آرامش مى رسیدم
  درست مثل آرامشى که او در آغوش دیگرى بدست آورد
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی اخیر
  چه زیباست خیالی که تورا از آن همه ي فاصله می آوردبه کلبه تنهایی ا
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی
  بمیرد غرور
  فهمیدی نمیمانم . . دیدی میروم . . رفتم
  باز هم ایستاده اي نگاه می‌کنی
  آخرم می کشد تو را این غرور لعنتی
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی غمگین
  درد من نیستکه این درد پریشانی هاست
  این جنون عادت هر روزه ي تهرانی هاست
  پشت من پهنه ي زخم استولی شهر هنوز
  نخستین دغدغه اش پینه ي پیشانی هاست
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی شدید
  ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
  ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺖ
  ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
  ﺍﺩﺍﻣﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺳﯿﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی
  من مثل هم سن و سالهای خویش نیستم
  که هر روز یک آرزویی دارند برای آینده
  من تنها یک آرزو دارم و آن این هست که :
  شبی بخوابم و دیگر بیدار نشوم
  تا نشنوم
  تا نبینم تا نشکنم
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی اخیر
  این جا زمین هست
  به زمینت می کوبند
  سر پول عشقت را می فروشند
  به خیانت می‌گویند تفکر اروپایی
  اگر عاشق باشی فکر میکنند احمقی
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی غمگین
  ﻛﺎﺵ ﭼﻮﻥ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮﺩﻡ
  ﻛﺎﺵ ﭼﻮﻥ ﭘﺎﻳﻴﺰ ..ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﻣﻼﻝ ﺍنگیز ﺑﻮﺩﻡ
  ﺑﺮﮔﻬﺎﻯ آﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻢ ..ﻳﻜﺎﻳﻚ ﺯﺭﺩ ﻣﻴﺸﺪ
  آﺳﻤﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻡ .. ﭘﺮ ﺩﺭﺩ ﻣﻴﺸﺪ
  ﺍﺷﻜﻬﺎﻳﻢ .. ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺎﺭﺍﻥ
  ﺩﺍﻣﻨﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻣﻴﺰﺩ
  ﻭ ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻮﺩ
  ﺍﮔﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮﺩﻡ
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی اخیر
  عشق شروعی خوش دارد و پایانی غم انگیز
  با نخستین نگاه شروع میشود
  اما پایانش هنگامیست که عشق به بحبوحه می‌رسد
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی شدید
  یکی میگه: تف به جهان
  یکی ام جهان رو عشقه
  واسه اینهمه تبعیض نگرونم
  واسه هر قطره ي اشکی
  که رو گونه ي یتیمه
  واسه آینده ي جهان نگرونم
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی
  روزگار ما رو ببین رفیق
  مرغمون تخم نمیکنه ولی گاومون هر روز می زاد
  .
  .
  .
  .
  اس ام اس افسردگی اخیر
  این جا زمین هست اثری از وجدان نیست
  این ترازو گر ترازوی خداست
  این کژی و نادرستی از کجاست

ارسال نظر برای این مطلبنظرات برای این پست غیر فعال میباشد .

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 111
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 11
 • آی پی دیروز : 18
 • بازدید امروز : 62
 • باردید دیروز : 38
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 168
 • بازدید ماه : 1,123
 • بازدید سال : 1,123
 • بازدید کلی : 33,454
 • کدهای اختصاصی
  طراحی کارت ویزیت
  دختر خاص مغرور
  کافه اینترنتی
  فان گذر
  تیکه های باحال
  تبلیغ پارسی
  پی سی صدا
  راک شرقی
  پی سی دانلود
  دانلود ویدئو
  تبادل لینک رایگان
  سامسونگ گلکسی
  پدرو رودریگز
  جی بی پوز
  معرفی گل و گیاه
  وب آق حسین
  شکلک کده
  آی تی سنتر
  درباره پسر ها
  پارس تیتراژ
  آب نیست
  وب نوشت عاشقانه
  ستاره بازی
  خاطرات شب یلدا
  بدو عکس
  ایرانسل رایگان
  مروا کامپیوتر
  فایل کده
  تی تی لینک
  شهر کوچک زیبا
  ایران کلید
  دلنوشته های من
  وبسایت پویا
  سر بلاگ
  همه با هم
  تفرجگاه ایران
  98 کلوب
  تفریح و سرگرمی
  سرگرمی
  گیگ دی ال
  کلوپ سرگرمی
  جکستان
  جعبه من
  کندار دانلود
  وبسايتی برای همه
  انصاری
  لینک زیاد
  بيشتر بدانيم
  جکستان شکرستان
  اخبار علم و دانش
  ایران ورک مارکت
  ایران پیکس
  کلبه محبت
  تاپ دانلود
  آخرین امید
  معرفی درختان میوه
  مسیج عشقولانه
  ایران وب دیتا
  ورزشکده
  رادیکال 24
  من تنها
  باران
  ایران پیکسل
  شهر سبز
  آموزش طراحی
  مجله تفریحی
  دانلود رایگان
  جک برای تو
  تنهاترین مرد زمین
  فروشگاه بازی
  نرم افزار رایگان
  سخت افزار جدید
  والپیپر زیبا
  دانلود ما
  پرتو وب
  بهزاد پکس
  دانلود
  پورت 20
  مجرمان بی گناه
  دیوار
  لینک 88
  درهم و برهم
  کتابخانه
  دانلود جدیدترینها
  لینک دانلود
  گیتار در آتش
  ابر دانلود
  وبلاگ
  محمد خلج
  دانلود سریع
  من و خدا
  طراحی میلاد
  کدبانو
  دانلود منیجر
  برترین وب
  نت مارکت
  بهترینم تویی
  استاد نجفی
  کلاس آنلاین ما
  عصر دانلود
  انیمیشن قدیمی
  آبادانیها
  گروه
  دانلود آهنگ جدید
  شب
  تفریحستان
  پساپس
  دانلود فیلم جدید
  دانلود جدید
  اطلاعات کامپیوتری
  آقای مصطفوی
  عشق یکطرفه
  خندانده
  فایلهای 2015